Homk Telecommunication Technology Co., Ltd.

Shenzhen, Guangdong, China

Search


Contact Details

Sally Xiao

Pingshan Xili Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

View Mobile No.