Ivory Rug Creation

Ivory Rug Creation

Sant Ravidas Nagar, Uttar Pradesh, India